දුරකථන: 02-569-1512 විද්යුත් තැපෑල: sales@lrmsafety.com

පිරිමි සහ නැන්යැන්ග් ආදර්ශ 205S.

නිෂ්පාදන නිශ්කාෂණ

අයියා
-සම සපත්තු=රෙදි කපු
-
සපත්තු පොලූ=කෘතිම රබර්
- පොදු = අඩි පෑඩ් පෑඩ්.

සම්මත
- TIS.

භාවිතයට
සාමාන්ය ආලෝක වැඩ සඳහා සුදුසුය.

299.00 ฿

14 දින තුළ නිෂ්පාදන ආපසු ලබා දෙනු ලැබේ. කරුණාකර පිටත්ව යාමට පෙර අපව සම්බන්ධ කර ගන්න.


ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු LRMsafety.com

ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න වට්ටම්, ප්රවර්ධන සහ වෙනත් දේවල් ලබා ගැනීමට.

ද්රවමය දෝෂ: වත්කම් ස්නයිප්පට්ස් / sca-quick-view-template සොයා ගැනීමට නොහැකි විය.